Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají obvykle první čtvrtek v měsíci ve 13:00 v přednáškovém sále (kinosále) Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. (Vídeňská 1083, Praha 4) a bývají i vysílány on-line pomocí aplikace Zoom. Některé semináře se konají spolu s ČSAKI a bývají pořádány Lékařském domě (Sokolská 33, 120 00 Nové Město) anebo v Autoklubu ČR (Opletalova 1337, 110 00 Nové Město).


19. říjen 2023 (kinosál)
Dominik Filipp (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.)

Minisymposium: Hasek and Immunological tolerance 70 years after


9. listopad 2023 (Lékařský dům, Praha)
Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Odborný garant: Lenka Sedláčková a Adriana Šrotová

Lékové alergie a hypersenzitivity


16. listopad 2023 - 13:00 (kinosál)
Magdalena Krulová (Katedra buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)

Cold exposure and immune reactions: What γδ T cells do?


7. prosinec 2023 (kinosál)
ČIS

Valné shromáždění České imunologické společnosti, z. s. a předávání cen ČIS


14. prosinec 2023 (Autoklub, Opletalova 29, Praha 1)
Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů