Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají obvykle první čtvrtek v měsíci ve 13:00 v přednáškovém sále (kinosále) Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. (Vídeňská 1083, Praha 4) a bývají i vysílány on-line pomocí aplikace Zoom. Některé semináře se konají spolu s ČSAKI a bývají pořádány Lékařském domě (Sokolská 31, 120 00 Nové Město) anebo v Autoklubu ČR (Opletalova 1337, 110 00 Nové Město).


14.3. 2024 - 13:00-16:00 (Kongresovém centru Vavruška, Palác Charitas, Praha 2)

Sympozium České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Alergie 2024 – Alergenová imunoterapie a její souvislosti 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 4 kredity pro lékaře. V rámci programu budou uděleny ceny prof. Zavázala a ceny prof. Špičáka.

Pozvánka s programem


21.3. 2024 - 13:00-14:00

Haruki Okamura (Department of Tumor Immunology and Cell Therapy, Hyogo College of Medicine, Japonsko)

Biology of interleukin-18 and its potential for clinical applications

on-line: https://cesnet.zoom.us/j/96486587837


11.4. 2024 - 13:00-14:00 (Lékařský dům, Praha)

Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP:

Kazuistiky 


18.4. 2024 - 13:00-14:00

Zdenka Ulčová-Gallová (Genetika Plzeň, s. r. o.)

Z výzkumu do praxe reprodukční imunologie

on-line: https://cesnet.zoom.us/j/96486587837


25.4. 2024 - 9:00-16:00

DEN IMUNOLOGIE

Prezentace držitelů cen ČIS za r. 2022

Adriana Albini (European Institute of Oncology - IEO, Milan)

Nutrition and physical activity for immunology and prevention


16.5. 2024 - 13:00-14:00

Leona Rašková Kafková (Ústav imunologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Zapojení N-glykanů sekrečního a polymerního IgA v protekci před experimentální střevní infekcí nekrotoxigenními E. coli O55

on-line: https://cesnet.zoom.us/j/96486587837


6.6. 2024 - 13:00-14:00

Miroslav Toman (Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno)

Název bude doplněn

on-line: https://cesnet.zoom.us/j/96486587837


14.6. 2024 - 13:00-14:00 (Lékařský dům, Praha)

Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Gejzír autoprotilátek v diagnostice – tušení souvislostí