Česká imunologická společnost uděluje tři ceny

  • Granátový imunoglobulin je nejvyšší ocenění udělované Českou imunologickou společností českým i zahraničním imunologům jako výraz poděkování za jejich přínos imunologii.
  • Cena Jaroslava Šterzla a Cena Milana Pospíšila, Maria Campy a Franca Moscy jsou pak udělovány každý rok, jako ocenění za kvalitní vědeckou publikaci provedenou českými imunology na českém pracovišti.