Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají obvykle první čtvrtek v měsíci ve 13:00 v přednáškovém sále (kinosále) Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. (Vídeňská 1083, Praha 4) a bývají i vysílány on-line pomocí aplikace Zoom. Některé semináře se konají spolu s ČSAKI a bývají pořádány Lékařském domě (Sokolská 31, 120 00 Nové Město) anebo v Autoklubu ČR (Opletalova 1337, 110 00 Nové Město).

U příležitosti Mezinárodního dne imunologie plánuje ČIS uspořádat 24.4. a 25.4.2024 několik aktivit. Společně s IUIS pak oslavíme Den imunologie v pondělí 29.4.2024 (Immunity Through the Ages: Navigating the Science of Aging and Immunology - online).

ČIS pořádá ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AVČR, v.v.i., 2. ročník letní školy "Tumor Microenvironment and Immunity". Tato akce se uskuteční 26-29. 6. 2024 na zámku Nové Hrady. Veškeré informace naleznete na anglické verzi této stránky.

Seminář na téma "Celiakie a potravinové alergie v širších souvislostech" se již tradičně koná 19.4.2024 od 9:30 v budově AV ČR (Národní 3, Praha).

7. Evropský imunologický kongres (ECI 2024) se bude konat 1.-4. září 2024 v Dublinu.

V neděli 28.10.2023 převzala z rukou prezidenta České republiky státní vyznamenání Medaili Za zásluhy 1. stupně v oblasti vědy, prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., dlouholetá členka ČIS.
Blahopřejeme!

Dne 7.12.2023 proběhlo v přednáškovém sále Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. tradiční slavnostní valné shromáždění členů ČIS. Během setkání byly předány čestná členství a uděleny ceny za nejepší publikace.