Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají obvykle první čtvrtek v měsíci ve 13:00 v přednáškovém sále (kinosále) Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. (Vídeňská 1083, Praha 4) a bývají i vysílány on-line pomocí aplikace Zoom. Některé semináře se konají spolu s ČSAKI a bývají pořádány Lékařském domě (Sokolská 33, 120 00 Nové Město) anebo v Autoklubu ČR (Opletalova 1337, 110 00 Nové Město).

U příležitosti Mezinárodního dne imunologie plánuje ČIS uspořádat 26.4. až 28.4.2023 několik odborných aktivit. Pro rok 2023 vyhlásil IUIS jako téma dne imunologie imunologie a veřejné zdraví.

Za účsti světových odborníků proběhne 12-15.7.2023 Letní škola o nádorovém mikroprostředí a imunitě. Letní škola bude probíhat v Centru nanobiologie a strukturní biologiena na zámku v Nových Hradech (Zámek 136, 373 33 Nové Hrady).

WoM2023Členové ČIS jsou srdečně zváni na 4th International World of Microbiome Conference (WoM 2023), kzterá se koná 26-28. října v Bulharské Sofii. Konference se zaměřuje na novinky ve využití mikrobů v medicíně. Termín pro příjem abstraktů je již 3. dubna 2023.

Kurs „Buněčné a molekulární základy imunologie 2023“

Kurz je organizovaný Českou imunologickou společností, Oborovou radou Imunologie doktorského studia Biomedicíny UK za podpory Rada vědeckých společností České republiky a nadačního fondu pro imunologii Homunkulus a bude ohodnocen kredity v rámci postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.