Unless otherwise stated, the seminars take place in the main lecture hall of the Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Vídeňská 1083, Prague 4, on Thursdays at 1:00 p.m. and some seminars are broadcasted via Zoom. Seminars in English are marked by English title.

See the Czech version of this page for list of seminars. Most events are there as well.


16.5. 2024 - 13:00-14:00

Leona Rašková Kafková (Ústav imunologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Zapojení N-glykanů sekrečního a polymerního IgA v protekci před experimentální střevní infekcí nekrotoxigenními E. coli O55

on-line: https://cesnet.zoom.us/j/96486587837


6.6. 2024 - 13:00-14:00

Miroslav Toman (Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno)

TBA

on-line: https://cesnet.zoom.us/j/96486587837


14.6. 2024 - 13:00-14:00 (Lékařský dům, Praha)

Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Gejzír autoprotilátek v diagnostice – tušení souvislostí  


3.10. 2024 - 13:00-14:00

Deborah M Sloboda (Farncombe Family Digestive Health Research Institute, McMaster University, Hamilton, Canada)

TBA

on-line: https://cesnet.zoom.us/j/96486587837