Imunologický zpravodaj (IZ) je informační bulletin pro členy společnosti České imunologické společnost. V IZ bývají uveřejňovány například zápisy z jednání výboru, upozornění na blížící se akce s imunologickou tématikou, zprávy z konferencí a souhrny disertačních prací.

Od roku 2018 vychází IZ v elektronické podobě.

Archiv čísel:

Imunologický zpravodaj 2023/02

Imunologický zpravodaj 2023/01

Imunologický zpravodaj 2022/02

Imunologický zpravodaj 2022/01

Imunologický zpravodaj 2021/02

Imunologický zpravodaj 2021/01

Imunologický zpravodaj 2020/02

Imunologický zpravodaj 2020/01

Imunologický zpravodaj 2019/02

Imunologický zpravodaj 2019/01

Imunologický zpravodaj 2018/05

Imunologický zpravodaj 2018/03-04

Imunologický zpravodaj 2018/01-02