Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají ve čtvrtek ve 13:00 v přednáškovém sále (kinosále) Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4. Některé semináře budou vysílány pouze on-line pomocí aplikace Zoom.


26. 5. 2022 - 13:00 on-line

Daniela Latorre (ETH Zurich, Institut für Mikrobiologie)

Autoreactive T cells in human neurological disorders

on-line: https://cesnet.zoom.us/j/96486587837