Záznam přednášek u příležitosti Mezinárodního dne imunologie, který se uskutečnil 29.4.2021, jsou k dispozici on-line.

Mezinárodní den imunologie se v roce 2021 uskutečnil online.

Program

Záznam akce je ke shlédnutí níže:

MUDr. Luca Vannucci, Ph.D a RNDr. Marek Kovář, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.): Zahájení Světového dne imunologie 2021

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. (Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol): Paratumoral tissues in human malignancies: the forgotten bystander in the era of chemotherapy and immune checkpoint inhibitors


MUDr., Mgr. Viktor Černý, Ph.D. (Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN): Promluva o mikrobiomu - kam sahají hranice pojmu?Mgr. Tomáš Brabec (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.): IL-17 receptor signaling in Paneth cells protects the host from microbiota dysbiosis and intestinal inflammation in the ileumMUDr. Tomáš Milota, Ph.D. (Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol): Moderní trendy v diagnostice a terapii primárních protilátkových deficiencí

Přestávka: Jak funguje naše imunita – NEZkreslená věda I


Mgr. Alena Machuldová  (Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni): Polymorfismy receptoru NKG2D a jeho ligandů u pacientů s akutní myeloidní leukémií a jejich role v transplantaci hematopoetických buněkMgr. Natividad Isabel Navarro Pacheco (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.): Immunotoxic effects of CuO NPs and TiO2 NPs on earthworm immune cells


Mgr. Lenka Rajsiglová (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.): Železité nanočástice: toxicita in vitro a in vivoRNDr. Pavol Lukáč (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.): 3D buněčné kultury pro studium imunologie nádorového mikroprostředí

Doc. RNDr. Jiří Hrdý, PhD. (Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN):

Česky: Iniciativy ČIS a EFIS pro mladé imunology

English: Iniciatives CIS and EFIS for young immunologists

Přestávka: Očkování (vakcíny) – NEZkreslená věda IV

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. (Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol): Imunologie COVID-19